Bitcoin ETF

Bitcoin ETF

รู้จัก Bitcoin ETF Game Changer ของตลาดคริปโต Bitcoin ETF ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 ม.ค.) ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎ เพื่อจัดตั้งกองทุน spot bitcoin ETF แล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงการลงทุน Bitcoin ได้มากขึ้น บทความนี้ Techsauce จะพามารู้จักกองทุนประเภทนี้ว่าคืออะไร และทำไมถึงเป็น Game Changer ของตลาดคริปโต Bitcoin ETF คืออะไร ? ก่อนจะไปรู้จักกับกองทุน Bitcoin เรามารู้จักและเข้าใจกองทุน ETF กันก่อน ETF หรือ Exchange-Traded Fund คือ กองทุนรวมดัชนี ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสร้างผลตอบแทนให้ใกล้กับการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง Bitcoin ETF ก็คือกองทุน ETF ที่อ้างอิงจากราคาของ Bitcoin ในตลาด โดยเมื่อผู้ซื้อซื้อ […]